صفحه اصلی برچسبها قیام88

Tag: قیام88

محکومیت محمدرضا خاتمی به‌علت تقلب در انتخابات سال ۸۸به دوسال حبس

محمدرضا خاتمی، برادر  خاتمی به تقلب در نمایش انتخابات سال ۸۸به دو سال زندان محکوم شد. سپاه پاسداران در خبرگزاری خود نوشت: خاتمی سال گذشته...

میرحسین موسوی بعد از نه سال هنوز نفهمیده دیگه تمومه ماجرا...

 میرحسین موسوی نم کرده خامنه ای برای روز مبادا رهبر خائن مظلومینی که خود را جنبش سبز میخواندند سه روز پس از انتشار فیلم...

قیام دیماه ۱۳۹۶ توفانی توقف‌ناپذیر که تا رسیدن به مقصد آزادی...

هفتم دیماه 96 توفانی توقف ناپذیر در ایران آغاز به وزیدن کرد که تا همین امروز دست از سر حاکمان زور و سرکوب و...

تنها ساعاتی از وحشت یک روز لعنتی در ناکجا آباد –...

خاطرات بازداشت و شکنجه بهنام موسیوند یکی از بازداشتی های قیام 88 قیام خیانت شده به مردم و شرح شکنجه بر بازداشتی ها از...

نامه سعید شیرزاد برای شهناز اکملی ،خانه سالهاست كه مصطفى ندارد

خانه سالهاست مصطفى ندارد و غمخوار دلتنگى هاى مريم شانه هاى مادر بود كه هق هق و گريه هاى بى كسى اش استخوان را...

ضجه و داد و فراق این مادر کی پایان می پذیرد 

  جمعی بر مزار ندا آقا سلطان گرد آمده و شاهدان ضجه های مادر ندا هستند، پاسخگوی دلتنگی های مادری برای دختر جوان و زیبایش...
- Advertisement -

آخرین اخبار