صفحه اصلی برچسبها ایران انتخابات

Tag: ایران انتخابات

وضعیت انتخابات درشهر سبزوار

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر از شهرسبزوار : کسادی انتخابات در شهر سبزوار و خالی بودن حوزه از حضور مردم گزارش شده است همانطور...

کسادی بازار انتخابات درشهرستان ازنا لرستان

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر از شهرستان ازنا لرستان : حوزه انتخاباتی در شهرستان ازنا لرستان خلوت و خالی از مردم برای رای دادن است

کسادی انتخابات در شهر درگز +۳فیلم

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر از شهر درگز: حوزه انتخاباتی مسجد و حوزه حلال احمر و حوزه دبیرستان دخترانه در شهر در گز نسبتا خلوت و...

حوزه رای گیری خلوت در شهر گرگان

به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر از شهر گرگان :‌ شعبه میدان شهرداری گرگان حدود20نفر دراین محل بودند که تعدادی از آنها نفرات شعبه ومامور بودند...

وضعیت حوزه رای گیری در شهر همدان 

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر ازهمدان: جمعه ساعت 1100 صبح همدان اداره برق . بنا بر گزارش خبرنگار در صحنه مغازه ها از حوزه...

وضعیت حوزه رای گیری در شهر خرم آباد -مدرسه شکوفه های...

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر ازخرم آباد : جمعه ساعت 1130 صبح مدرسه شکوفه های انقلاب در شقایق مردم انتخابات را تحریم کردند .

وضعیت حوزه رای گیری در شهر خرم آباد 

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر ازخرم آباد : وضعیت حوزه خالی انتخابات در روز جمعه ساعت 1130 نیروهای حکومتی درب ورودی مدرسه را بسته اند...

وضعیت حوزه رای گیری در شهر مشهد 

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر ازمشهد :  در ساعت ۰۹۱۵ در شعبه اخذ رای دبیرستان ثارالله شهر مشهد حداکثر ۳۰ نفر برای دادن رای حضور...

خالی بودن حوزه ازرای دهندگان رودبار جنوب در کرمان

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر رودبارجنوب در کرمان:‌ شعبه ابوالفضل رودبارجنوب در کرمان؛ ساعت ۰۹۳۰ صبح خالی بود و کسی برای دادن رای به...

حوزه خلوت رای گیری زاهدان

حوزه رای گیری زاهدان خلوت می باشد. باتوجه به شروع انتخابات تعداد رای دهندگان بسیار کم هستند.
- Advertisement -

آخرین اخبار