انتخابات 96

بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از استان خراسان رضوی: براثر درگیری سر صندوق های رأی در روستای آویان شهرستان باخرز خراسان رضوی؛ تاکنون ۳ تن کشته و ۵۰ تن به بیمارستان منتقل شده اند.
بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از شهر جیرفت: در شعبه مسجد الرسول؛ که ساعت ۵ عصر از آن بازدید بعمل آمد؛ کل نفراتی که برای دادن رأی حاضر شده بودند؛ بین ۱۰ تا ۱۵ نفر بود.
بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از شهر اردبیل: عکس ضمیمه است که نشان می دهد حوزه کاملا خلوت است گردانندگان حوزه مشغول چای خوردن هستند.
بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از مهاباد: براساس خبررسیده از شهرمهاباد حوزه انتخاباتی شهر خالی از مردم بود ه است .
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر: ساعت ۳ بعدازظهر شعبه دبیرستان دوره اول متوسطه ولی عصرحوزه بسیار خالی بود.
بنابرگزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از مشهد : براساس خبررسیده از تایباد ارزنجه سفلی- حوزه دبستان شهید آسیایی و تایباد باشگاه سهامی شعبه ۶و همچنین مشهد بلوار پایداری مسجد موسی بن جعفر در شعبه های اخذ رأی تعداد بسیار کمی...
- Advertisement -

آخرین اخبار