دستگیری هاشم خواستار و تعدادی از معترضین بجرم ارتباط با گروه‌های برانداز

250
دستگیری هاشم خواستار و تعدادی از معترضین بجرم ارتباط با گروه‌های برانداز
دستگیری هاشم خواستار و تعدادی از معترضین بجرم ارتباط با گروه‌های برانداز

سپاه پاسداران در توجیه دستگیرهای امروز مشهد در مقابل بیدادگاه مشهد ادعا کرد دستگیرشدگان از مرتبطین گروههای ضدانقلاب خارج کشور هستند با گروه‌های برانداز ارتباط داشتند و از شهرها و نقاط مختلف کشور برای طراحی و ایجاد اغتشاش و ناامنی به مشهد سفر کرده بودند.

این افراد با گروه‌های برانداز ارتباط داشتند و قصد طراحی و ساماندهی و ایجاد اغتشاش های متناوب در شهر را داشته‌اند. انتخاب شهر مشهد برای برپایی اغتشاش و آشوب به علت برد تبلیغی آن در رسانه های خارج از کشور بوده است

دستگیر شدگان از شهرها و نقاط مختلف کشور برای طراحی و ایجاد اغتشاش و ناامنی به مشهد سفر کرده و در محفلی حضور داشتند که دستگیر شدند.

در همین حال مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: تعدادی از عناصر ضد انقلاب مرتبط با خارج از کشور که از نقاط مختلف ایران برای دامن زدن به اعتراضات، تحریک افکار عمومی علیه نظام مقدس ج.ا. ایران و ایجاد ناامنی به مشهد عزیمت کرده بودند پس از هماهنگی محفلی و برنامه ریزی، در حین تجمع غیر قانونی در مقابل دادگستری دستگیر شدند.

یادآوری میشود صبح امروز ۲۰ مرداد۸۹ بر اساس فراخوان داده شده در اعتراض به حکم ظالمانه ۱۳ سال زندان برای آقای کمال جعفری یزدی که امروز تجدید دادگاه ایشان بود تعدادی از فعالان صنفی فرهنگیان و … جلوی دادگستری کل خراسان (واقع در بلوارساجدی) تجمع اعتراضی بر پا میکنند .

ولی رژیم آخوندی که تحمل کوچکترین تجمع و اعتراضی را ندارد اقدام به دستگیری نفرات حاضر در آنجا کرده و همگی را به نقاط نامعلومی منتقل میکند.

از آمار کامل دستگیر شدگان وسرنوشت آنها تا این لحظه اطلاعی نداریم. از جمله نفرات دستگیر شده:‌ هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، پوران ناظمی، حوریه فرج زاده، عبدالرسول مرتضوی، محمد نوری زاد ، بروجردی هستند.

دستگیری، زندان و شکنجه جز رسوایی بیشتر برای این نظام سرکوبگر منفعت دیگری نداشته و ندارد.

آخرین مقاله آقای هاشم خواستار

هاشم خواستار: حکومت غاصب هم نتوانست میدان آزادی را تغییر نام دهد

مقالات دیگر از نویسنده

هاشم خواستار: درود بر شیرزنان آزاده‌ی وطنم، انقلاب زنانه در راه است
«هاشم خواستار» ؛ ملت قهرمان ایران که دریافته تنها راه نجات ایران آزادیست

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy