حمله وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه

225
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه

صبح امروز یکشنبه ۶مرداد۹۸ فرهنگیان بازنشسته برای دومین روز متوالی مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در ساعت يكشنبه ساعت ۱۲۳۰به تشنج کشیده شد و نیروی وحشی انتظامی به ضرب و شتم فرهنگیان بازنشسته پرداختند زنان و مردان مسن شرکت کننده در این تجمع با فریادهای الل‌اکبر مظلومت خود را فریاد میزدند.

روز گذشته نیز فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران شرکت کرده بودند.

فرهنگیان بازنشسته شعار می‌دادند:

«فریاد فریاد از این همه بیداد»حمله وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه

«ما همه همبسته‌ایم از وعده‌ها خسته ایم»

«فرهنگی مالباخته وعده قبول ندارد»

«دروغگو دروغگو وعده تیرماهت کو؟»

در این تجمع یکی از بازنشستگان در اثر فشارهای وارده بیهوش شد.

روز شنبه ۵مرداد ۹۸جمعی از فرهنگیان از استانهای فارس و بوشهر، در شیراز، در حمایت از زندانی سیاسی محمدعلی زحمتکش (فعال صنفی معلمان که در زندان عادل‌آباد شیراز در بند است) تجمع کردند.

لازم به توضیح است که محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، روز سه‌شنبه ۱۷اردیبهشت‌ماه ۹۸، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان عادل‌آباد شیراز شد.

لینکهای مشابه از تجمعات اعتراضی بازنشستگان در سال جاری

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری لشکری و تامین اجتماعی مقابل وزارت کار
تجمع صنفی بازنشستگان کارد به استخوان رسیده مقابل مجلس
تجمع بازنشستگان در میدان فاطمی تهران در اعتراض به حقوق پایین
تجمع فرهنگیان و بازنشستگان مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy