سود کلان علی اخلاقی شکنجه گر رجایی شهر با ایجاد تجارتخانه مواد مخدر و ..

122
سود کلان علی اخلاقی شکنجه گر رجایی شهر با ایجاد تجارتخانه مواد مخدر و ..
سود کلان علی اخلاقی شکنجه گر رجایی شهر با ایجاد تجارتخانه مواد مخدر و ..

علی اخلاقی مسئول بند ۵ زندان رجایی شهر علاوه بر وارد کردن مواد مخدر به درون زندان، حداقل امکانات را محدود و زندانیان را مورد تهدید قرار می دهد.

بر اساس گزارشهای رسیده، مسئولان زندان رجایی شهر مسولیت وارد کردن و پخش مواد مخدر بین زندانیان را دارند و به طور خاص رئیس بند ۵ این زندان به نام علی اخلاقی، که سابقه زیادی در ضرب و شتم و شکنجه زندانیان داشته و دارد، فشار وارده بر زندانیان را بالاتر برده است.

علی اخلاقی با در دست گرفتن توزیع مواد مخدر در بند ۵ همه زندانیان این بند را معتاد کرده و تجارتخانه ای با فروش مواد مخدر به راه انداخته است.

او هر چند یکبار به سالنها بطور خاص سالن ۱۴ مراجعه کرده و در اتاقها زندانیان را کتک می زند. بعضا زندانیان را به حیاط برده همراه با دیگر زندانبانها آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.»

این جانی وحشی، به زندانیان گفته است: «شماها باید از من بترسید. من همه شماها را بدبخت میکنم نمی گذارم آزاد شوید.»

این منبع اضافه می کند: «علاوه بر این او اجازه ارسال برگه های درخواست اداری به دادگاه و ارگانهای قضایی را به زندانیان نمی دهد.

یکی از زندانیان محکوم به اعدام نامه ای برای ارسال به دادگاه به وی داده و گفته بود من بیگناه هستم.

اما علی اخلاقی به او گفت: «برای قاضی پرونده ات نامه می فرستم و کاری میکنم که اعدامت جلو بیفتد. نمی گذارم اعدامت برداشته شود.»

هفته گذشته یک زندانی به نام میثاق به دلیل نامشخص توسط علی اخلاقی در سلول مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

او سپس میثاق را تهدید کرد که وی را به بندهای دیگر می فرستد و شرایط بدتر از این برایش بوجود می آورد.

وی با اختیاراتی که دارد محدودیتهای جدید و بیشتری برای زندانیان بوجود آورده است. از جمله این محدودیتها ممانعت از استفاده زندانیان از فروشگاه است.

در این زندان حداقل لوازم بهداشتی مورد نیاز زندانیان به آنها داده نمی شود.

زندانیان برای تهیه یک ژیلت سه هزارتومانی را به قیمت ۵۰ هزار تومان از فروشگاه می‌خرند. اجناس مورد نیاز زندانیان به چند برابر قیمت فروخته می شود. اما برای استفاده از همین فروشگاه نیز محدودیت وجود دارد.

حین باز شدن فروشگاه در سالنها بسته می شود تا امکان خرید وجود نداشته باشد.

در مخابرات در زمانبندی تماس تلفنی بسته می شود تا زندانیان نتوانند از امکان تماس با خانواده برخوردار شوند.

آب گرم حمام ها را میبندند که زندانیان نتوانند از آب گرم استفاده کنند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy