سوریه: تصویری تکان دهنده از تلاش پدری برای نجات فرزندانش

100
سوریه: تصویری تکان دهنده از تلاش پدری برای نجات فرزندانش
سوریه: تصویری تکان دهنده از تلاش پدری برای نجات فرزندانش

سوریه: تصویری تکان دهنده از تلاش پدری برای نجات فرزندانش

روسیه با جنگنده های پیشرفته همچنان وحشیانه خانه های مردم بی دفاع سوریه را بمباران می کند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy