افشاگری مهدی خزعلی از پشت پرده کثیف قتل میترا استاد + فیلم

23503

میترا استاد سال ۹۵ زمانی که در عقد دائم شوهر اولش بوده برای پیشرفت خود در سیمای کرمانشاه به عقدموقت ده نمکی در آمده بود! که منجر به طلاقش شد برای وادار کردن نجفی به استعفا از سمت شهرداری به عقد موقت او و بعد هم عقد دائم در آمد …

در سال ۹۸ همزمان با همسری دائم با نجفی به عقد موقت مسعود ده نمکی در آمده بود تا پرونده های اختلاس قالیباف از شهرداری را از منزل نجفی خارج کند و به ده نمکی بدهد!

مهدی خزعلی رئیس جبهه آزادی نزدیک به اصلاح طلبان به خانواده میترا توصیه کرد با گرفتن دیه از پرونده خارج شوند و وارد این دعواها نشوند تا فیلم های دخترشان با ده نمکی هم پخش نشود !!

محمدعلی نجفی که میترا را صیغه کرده بود؛ بعد از تهدید به افشای فیلمهایش توسط اطلاعات سپاه؛ پذیرفت که میترا را با مهریه سنگین به عقد دائم خودش درآورد.

نجفی میخواسته فتوای محدور الدمی برای میترا استاد بگیرد. که بگوید با این فتوا بود که من دست به اینکار زدم آیا این صحت دارد. ایشون از زنده ها اسم نمیبرد میگوید رفتم سر قبر پدر وپدر بزرگم و لی مشخص است که مشورت گرفته است.

خزعلی اضافه میکند:  از همه آقایون مراجع میپرسم اگر زن شوهر دار به عقد موقت مرد دیگری در بیاید! حضرت آیت الله اگر همسر شما و در زوجیت شماست و طلاق نگرفته باشد میرود همسر دیگری اختیار میکند و میشود عقد موقف آیا شم حکمتون چیه این رو زنای محسنه نمیدانید او را محدور الدم نمیدانید……

خانم استاد سال ۹۶ از همسرش طلاق گرفته ولی سال ۹۵ به عقد موقت یک شخص دیگری در می آید نه آقای نجفی شخص دیگری یکی از رجال سیاسی دیگر…….

در پرونده تلاش میشود که آبرویی ریخته نشود و آبرویی نرود ولی من میخوام بگم که اونهایی که در پرونده اومدن و اون کارگردان کذا و کذا بگوید ارتباطش با این پرونده چیست؟

مافیای قدرت و ثروت خیلی قدرتمنده شاید مقتول بعدی من باشم چون این حرفها را میزنم! خیلی خطرناکه

میخوام بگم که اجازه بدین ما نگیم اما اگر بخواهد اختلاف بیشتری پیش بیاید افراد دیگری که اصولگرا هم ممکن است باشند و بعضی نفراتی که ممکن است امنیتی باشند پایشان را بیرون بکشند.

خانواده مقتول هم بگذارند که بیش از این در این موضوع باز نشود و آبروی اون نرود.

با این انتقام مصلحت شما نیست. آنها تحت فشار امنیتی هستند که تقاضای قصاص کنند و تسلیم نشوند و این حاصل خوبی نخواهد داشت. گره را تنگتر و سخت تر نکنید.

لینک مرتبط

نجفی شهردار قاتل نمیداند چرا همسرش میترا استاد با دیدن اسلحه او هول شد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy