سی تیر ۱۳۳۱ تهران با فریادهای یا مرگ یا مصدق پر شد + فیلم بی نظیر

456
سی تیر روزی که مردم تهران برای حمایت از دکتر مصدق به خیابان آمدند.
زمان سی تیر ۱۳۳۱ است و مردم تهران در خیابان هستند تا از رهبرشان دکتر محمد مصدق حمایت کنند.
آنها متوجه شده اند که تنها  و تنها اوست که حامی آنها و حامی ثروت آنها و سمت آنهاست مردم در این روز موفق شدند که شاه را به قبول خواسته های دکتر مصدق وادار کرده و به نخست وزیری قوام پایان دهند.
خیابانهای تهران مملو از مردمی بود که یکصدا می خواندند یا مرگ یا مصدق و از شلیکهای آتش به اختیاران آن دوران نهراسیدند و پس از تعدادی کشته و مجروح به خواسته شان رسیدند.

جایگاه جان برکفان و قهرمانان آن روز خیابانهای تهران که پیروزی را رقم زدند نزد مردم ایران هرگز فراموش نمیشود. روزهای پیروزی بود همه شادمان از بدست آوردن آن مسرور بودند و ایران روی آکران بین الملل
پس از پیروزی این جنبش، دکتر مصدق رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، از سوی مجله “تایم” به عنوان شخصیت برتر سال ۱۹۵۱ انتخاب شد.
جمال عبدالناصر دوست مصدق گفت: من ﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﺩﻣﺶ ﺑﻮﺩﻡ دیدم ﻫﻴﭻ ﺗﻜﺎﻧﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ!
“ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ”
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺎ ﻣﻠﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻪ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ، من فقط دمش را بریدم.
جمال عبدالناصر رهبر ملی گرای مصر، خیابان مهمی در قاهره را به نام مصدق انتخاب کرد که هنوز با این نام وجود دارد.
علامه علی‌اکبر دهخدا با اوج گرفتن جنبش ملی کردن نفت و آغاز نخست وزیری دکتر محمد مصدق باردیگر به صحنه ی سیاست روی آورد و در رادیو ایران، مصدق را نابغه‌ شرق نامید.
آتش پر فروغ و گرمی‌بخش وطن‌پرستی دهخدا باردیگر چنان افروخته شده بود که برای پشتیبانی از دولت مصدق به سرودن شعر روی آورد:
ای مردم آزاده کجایید کجایید
 آزادگی افسرد بیایید بیایید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید
 مقصود از آزاده شمایید شمایید
بی‌شبهه شما روشنی چشم جهانید
در چشمه‌ی خورشید شما نور و ضیایید
با چاره‌گری و خرد خویش به هر درد
بر مشرق رنجور دوایید دوایید
بسیار مفاخر پدرانتان و شما راست
کوشید که یک لخت بر آن‌ها بفزایید
بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت
کاندر کفتان هست از آن سر مگرایید
گیرید همه از دل و جان راه مصدق
 زین ره بدرآیید اگر مرد خدایید

تاریخچه سی تیر

 

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy