فیلم صحنه کتک خوردن آخوند مزدور از مردم اردبیل – ببین چه بلوایی کرده

2163

یکی از جوانان اردبیل از صحنه کتک خوردن آخوند بی حیایی در اردبیل نوشته است:

می بینید که چه بلوایی کرده است.

او برایش اتفاقی نیفتاده فقط بچه‌ها عمامه‌اش را از سرش برداشتند و کمی مشت و مالش دادند ولی او داد و هوار راه انداخته و کسانی هم که به کمکش رفته اند که جمع و جورش  کنند را نمی‌پذیرد و داد و هوار میکند.

البته این بهتر شد چون تعداد بیشتری از مردم متوجه کتک خورد او شدند.

این باشد تا مردم ببینند که همیشه صحنه این نیست که دستفروشان کتک بخورند و ماموران با چماق به مردم حمله کنند گاهی هم صحنه عکس میشود و تبدیل به کتک خوردن آخوند به دست مردم پیش می‌آید که امیدوارم این صحنه‌ها بیشتر و بیشتر بشود.

اوج این صحنه ها در شب احیای سال ۹۸ بود که حمید درخشنده با چاقو بهامام جمعه کازرون حمله کرد و او را از پای در آورد.

شاهدان عینی گفتند ضارب با صدای بلند در خیابان فریاد میزد که قاتل جوانان کازرون را کشتم و سپس محل حادثه را ترک کرد.

آنها همچنین گفتند ضارب ابتدا خواستار گرفتن عکس یادگاری با محمد خرسند شد و در ادامه با سلاح سرد وی را مورد هدف قرار داد.

لینکهای مشابه

درگیری و کتک زدن آخوند در مشهد توسط مردم کارد به استخوا ن رسیده

کشته شدن آخوند طرفدار محمد رئیسی پس از درگیری با جوان مشهدی

لحظات واقعی ترس‌‌های یک آخوند وقتی در مترو کنار مردم قرار گرفت

اگر می‌خواهید به ذات کثیف آخوند پی ببرید این مصاحبه هادی غفاری نگاه کنید.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy