ائمه جمعه با نسل کنونی ایران رابطه چندانی ندارند – نگرانی خامنه ای

83
ائمه جمعه با نسل کنونی ایران رابطه چندانی ندارند - نگرانی خامنه ای
ائمه جمعه با نسل کنونی ایران رابطه چندانی ندارند - نگرانی خامنه ای

خامنه ای روز سه‌شنبه گذشته ۲۵تیر ائمه جمعه سراسر کشور را به بیت خود فراخوند و به آنها رهنمودهایی در مورد باید و نبایده‌ای کارشان داد.

در این سخنرانی، خامنه‌ای در واقع به مهمترین بحرانهای رژیم اشاره کرد. یکی از این بحرانها موضوع مذاکره بر سر برجام یا در واقع بر سر هسته‌ای و توان موشکی رژیم، رابطه با اروپا و موضوع توقیف نفتکش رژیم بود.

اما از انجایی که مخاطب خامنه‌ای شبکهٔ گماشتگان و امام جمعه‌های او در سراسر کشور بودند می‌توان گفت بخش اصلی سخنان خامنه‌ای طرد شدگی و نفرت فزاینده اجتماعی از این رژیم بود.

ائمه جمعه در کنار سپاه پاسداران و ارگانهای نظامی سرکوب و خفقان یکی از اهرمهای پیشبرد خطوط سیاسی، تبلیغاتی، سرکوبگرانه و غارتگرانه رژیم است، حرفهای خامنه‌ای بیانگر هراس و وحشت او از نفرت انفجاری اجتماعی و به‌خصوص تنفر جوانها و رویگردانی آنها از رژیم بود

خامنه‌ای در قسمتی از این سخنرانی «مردمی بودن و انس با مردم به‌صورت واقعی و غیرتصنعی» را از ضروریات «سلوک عملی ائمه جمعه » دانست و افزود: پیگیری مشکلات مردم با چهره‌ باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب‌زبان، و مراقبت از نزدیکان و فرزندان، از موارد مهم در سلوک عملی ائمه‌ جمعه است».

معنی این حرفها روشن است. ائمه جمعه در هر شهر و استانی مورد خشم و نفرت مردم هستند، چرا که آنها و وابستگان و آقازاده‌های آنها از آمران اصلی سرکوب و در همدستی با باندها و عناصر غارتگر، از عاملان اصلی چپاول مردم هستند. خامنه‌ای مجبور می‌شود در علن به گماشتگان خود هشدار دهد که سر سفرهٔ صاحبان ثروت و مکنت کمتر بنشینید.

خامنه‌ای به‌طور مضحکی از ضرورت غنی‌سازی خطبه‌های نماز جمعه که حاوی پاسخ به سؤالات مختلف مردم به‌ویژه جوانان باشد. صحبت کرد و رهنمود داد که «ارتباط و انس با جوانان» بهترین راه «درک مسائل و ابهامات ذهنی» آنان است.

وی در همین سخنان از یک طرف رهنمود می‌دهد که پای درد دل مردم بنشینید و به حرفهاشون گوش بدید و با آنها همدردی کنید و از طرف دیگه تأکید می‌کند: «نباید به‌محض دیدن مشکلی در دستگاههای دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر، آن را در خطبه‌ها مطرح کرد، چرا که تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکافها و اختلافها می‌شود». چرا که «تمرکز دستگاههای تبلیغاتی دشمن بر “ناکارآمدنمایی نظام” و “ناامید کردن مردم” است.

اما آنچه را که خامنه‌ای با ایما و اشاره بیان می‌کرد، روزنامهٔ جمهوری (۲۵تیر) با وضوح بیشتری برملا کرد و ضمن اعتراف به به منفوریت رژیم و این دم و دستگاه آخوندی، از جمله نوشت: « این‌که در سال‌های اخیر تعداد شرکت‌کنندگان در نمازهای جمعه کم شده و همواره رو به کاهش است به این دلیل است که نسبت به وجود شرایط لازم در ائمه جمعه مسامحه شده.

در دهه‌های اخیر انرژی و پول زیادی برای ساختن مصلی در شهرهای مختلف صرف شده ولی برای ارتقاء سطح کیفی ائمه جمعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی نشده است و در نتیجه نماز خانه داریم ولی نمازگزار نداریم و تعداد نمازگزاران جمعه سراسر کشور در هر جمعه در مقایسه با جمعیت نماز خوان، بسیار ناچیز است. مهم‌تر این‌که وجود جوانها در نماز جمعه بسیار اندک است. این، یعنی ائمه جمعه با نسل کنونی رابطه چندانی ندارند.

جالب است که در همان جلسهٔ خامنه‌ای آخوند حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ٔ جمعه، گفت در ۹۰۰شهر، نماز جمعه اقامه می‌شود.

البته از این تعداد نماز جمعه که اکثراً هم خالی است و واقعاً در بسیاری شهرها عدد شرکت‌کنندگان از انگشتان دو دست هم کمتر است مایهٔ آبرو ریزی است و بیاییم چند جا را تعطیل کنیم و از میان آنها یکی را باقی بگذاریم

بحرانهای سیاسی و اجتماعی رژیم دو روی یک سکه

خامنه‌ای علاوه بر به وضعیت اجتماعی رژیم به بحران هسته‌ای رژیم هم پرداخت و به موضوع توقیف نفتکش رژیم هم اشاره کرد؛ پرداختن خامنه‌ای به هر دو جنبه بحرانهای گریبانگیر رژیم از این حقیقت ناشی می‌شود که بحرانهای اجتماعی و سیاسی رژیم دو چیز نیستند بلکه دو وجه یک واقعیت است. این واقعیت که رژیم در همهٔ زمینه‌ها دچار بن‌بست و فلج است.

در زمینهٔ اجتماعی به‌رغم حرفهای دجالگرانهٔ خامنه‌ای از آنجا که هیچ راه‌حلی جز سرکوب و اعدام ندارد، می‌بینیم که در همین روزها چطور اعدامها را افزایش داده و حتی اعدام در ملأعام را که گفته بود دیگر نخواهد کرد، از سر گرفته است. همچنین شدت دادن به بگیر و ببند به بهانهٔ حجاب و عفاف و امر به معروف و غیره…

در صحنهٔ سیاسی و دیپلوماسی نیز با هدف وقت‌کشی به ارسال علامتهای ضدو نقیض ادامه می‌دهد، از یک طرف ظریف را برای گدایی سیاسی با آنهمه خفت و ذلت به آمریکا می‌فرستد و از طرف دیگر خودش به صحنه می‌آید و «از دل بریدن مسئولان از بیگانگان » ابراز خوشحالی می‌کند و ایادی‌اش هم پیوسته و یکی بعد از دیگری تأکید می‌کنند موضوع موشکی غیرقابل گفتگو و غیرقابل بحث است و… یا خود خامنه‌ای با تهدید مجدد انگلستان به تلافی و گروگان گرفتن نفتکش، چنگ و دندان تروریستی نشان می‌دهد.

خامنه‌ای نسبت به وضعیت جوانان و رابطه آنها با رژیم هم به امام جمعه‌هایش هشدار داد و خواستار آن شد که به سؤالها و ابهامهای آنها جواب بدهند،‌ این اعتراف قابل توجهی بود؛ چرا که خامنه‌ای به‌شدت از وضعیت اجتماعی رژیم احساس خطر می‌کند. خامنه‌ای خوب می‌داند، مابه‌ازای جوانهایی که پشت به رژیم کرده‌اند، مابه ازای نیروهایی که از رژیم ریزش می‌کنند، مابه‌ازای خلوت شدن هفته به هفتهٔ نمایشهای جمعهٔ رژیم، نیروهای اجتماعی به قطب مخالف نظام که کمر به براندازی و نابودی این رژیم بسته روی می‌آورند و پشت آن قرار می‌گیرند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy