تجمع غارت‌شدگان مؤسسه مجاز کاسپین مقابل بانک مرکزی

27
تجمع غارت‌شدگان مؤسسه مجاز کاسپین مقابل بانک مرکزی
تجمع غارت‌شدگان مؤسسه مجاز کاسپین مقابل بانک مرکزی

تجمع غارت شدگان مؤسسه مجاز کاسپین امروز ۲۵تیر۹۸ بنا به فراخوان قبلی شکل گرفت.

این تجمع در مقابل بانک مرکزی صبح امروز صورت گرفته است.

 این تجمع در اعتراض به:

۱- خیانت در امانت و سپرده های مردمی که به مجوز بانک مرکزی، اعتماد و اطمینان کرده اند.

۲- کلاهبرداری موسسه مجاز کاسپین از ملت با داشتن مجوز رسمی و بدون قید و شرط از بانک مرکزی.

۳- پرداخت نشدن سپرده ها با گذشت سه سال که منجر به از بین رفتن ارزش پول مردم شده است.

لینکهای مشابه از تجمع غارت شدگان موسسه مجاز کاسپین:

تجمع غارت ‌شدگان کاسپین، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج مقابل دادستانی تهران
تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده کاسپین و ثامن الحجج
تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین مقابل ساختمان قضاییه در تهران 
تجمع سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس و پدیده مقابل استانداری مشهد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy