تخریب خانه و درگیری مردم با مامورین سرکوبگر انتظامی و شهرداری

101
هجوم نیرو های سرکوبگر و امنیتی خامنه‌ای برای تخریب خانه  مردم (هموطنان عرب ) با مقاومت رو به رو شد.
نیروهای سرکوبگر برای مقابله با مردم ستمدیده به تیراندازی و شلیک گاز اشک اور اقدام کردند
بنا به گزارشها این منطقه همچنان متشنج است.
برای تخریب خانه دختر وزیر شش ماه طول میدهند و دست آخر میگویند خودشان خراب میکنند.
اما کسی خراب نمیکند ولی نوبت مردم که میرسد با لودر حمله میکنند  خانه های مردم را با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور خراب میکنند.

لینکهای مرتبط

گزارشی از تخریب خانه دختر وزیر و گفتگوی تلفنی با همسر افسار پاره کرده‌اش
تخریب خانه‌های مردم در ده ونک با حمایت نیروهای سرکوبگر 
تخریب خانه های ده ونک و تهدید به خودکشی تعدادی از اهالی + فیلم
حکم تخریب ویلای دختر وزیر انجام شد؟ نشد؟ بالاخره چی شد؟

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy