یعقوب یزدانی پس از کشته شدن در باغچه مادرش دفن شد

267
طبق دستور حاکم شهر یعقوب یزدانی در خانه و در داخل باغچه مادرش دفن شد
طبق دستور حاکم شهر یعقوب یزدانی در خانه و در داخل باغچه مادرش دفن شد

اینها چند نفر بودند، یعقوب یزدانی به همراه هادی و بعدا حسن و محمد و…. در هزار جریب و در روستاهای صعب العبور – حومه بهشهر -معلم بودند. آنها پیرو صمد بهرنگی، دوست روستاییان پدر بچه ها و آموزگارشان..
کتاب های صمد همیشه در جیبهای اورکت های سبز رنگشان بود. فرصتی گیر می آوردند برای بچه ها می خوانددند.
پدرانشان را برای شام به خونه خود دعوت می نمودند همراهشان به شالیزار میرفتند.. گاهی می نشستند با انها قلیون می کشیدند.

طوری شد که مورد اعتماد مردم محل شدند و مردم مشکلات شان را برای انها مطرح می نمودند و از آنها کمک می خواستند.
دم در هر کلاس جعبه های کمک های اولیه روی دیوار نصب نمودند.

هرهفته وقتی از شهر به روستا می آمدند کوله پشتی هایشان از انواع دارو ها پر بود.
کدخدای محل بی محل شده بود. به گوش ساواک رساندند. که اینها…
از روستا اخراج و به بهشهر منتقل شدند تا در معرض دید باشند.
سال ۴۹ یعقوب یزدانی و هادی و…دستگیر می شوند. پخش شد که چریک فدایی بودند. در زیر شنکجه های سخت هم نتوانستند چیزی از یعقوب بدست بیاورند.
سال ۵۶ در اوین با یعقوب بودم و هادی را هم می دیدیم. پاهای هادی توسط شلاق آش و لاش بود.
وقتی نمایندگان حقوق بشر از زندان ها بازدید می کردند انها را دور می دادند تا در معرض دید نباشند. انقلاب شد. همه آزاد شدیم.
یعقوب باز هم معلم شد و سازماندهنده معلمان. زود تر از موعدی که فکر می کردیم اخراجش کردند.
یعقوب کارگری و…می کرد اما همچنان فعال بود.
هشت تیر بدون هیچ دلیل و….جلوی خانه اش دستگیر شد.
موقع ورود به زندان سپاه توسط اوباشان که جلوی درب جلوی زندان آورده شده بودند، شدیدا مصدوم شد.
۱۵ تیر دادگاهی شد. حاکم شرع ایمانی خوشخو و دادیار برادرزاده او هم خوشخو اهل گیلان بودد. از احمد توکلی بهشهری حرف شنوی داشتند. دوست صمیمی احمد توکلی معروف بودند.
۱۶ تیر یعقوب یزدانی و یک نفر دیگر را تیر باران کردند. طبق دستور حاکم شرع نباید در قبرستان شهر دفن می شد. او را در خانه و در داخل باغچه دفن کردند.
مادر یعقوب نوحه خوان بوده است. بعد از تیر باران یعقوب. در روضه خوانی روضه یعقوب، پسر شجاع اش را می خواند.

از فیسبوک امیر دهقان

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy