۱۸تیر روحانی و خاتمی آماده زیرعبای خامنه‌ای برای کشتار دانشجویان

92

تاریخ مبارزات دانشجویی روز ۱۸سال ۱۳۷۸ کشتار دانشجویان را به عنوان یک روز ویژه به خاطر خواهد سپرد روزی که در آن، تمامی دیکتاتوری ولایت‌فقیه با همه باندها و جناح‌هایش از اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب و از خط‌ امامی گرفته تا اعتدالی‌ها و سایر دستجات ریز و درشت رژیم در برابر دانشجویان میهن ایستادند و ناجوانمردانه آنها را به خاک و خون کشیدند.

هم سپاه پاسداران و هم آخوندهای جنایتکاری هم‌چون محمد خاتمی و حسن روحانی که زیر عبای خامنه‌ای جلاد ایستاده بودند به دانشجویان و به تاریخ ثابت کردند تنها راه دیالوگ با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر این میهن، زبان انقلاب است و بس!

آنچه که در آن روز اتفاق افتاد سال‌ها بعد آن‌چنان در جنگ باندی درون رژیم افشا شد که نیازی به هیچ افشاگری دیگری از سوی اپوزیسیون باقی نگذاشت!

پاسداران خون‌آشام در کشتار دانشجویان با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند، قتل و کشتار دانشجویان تا اعماق خوابگاه امتداد پیدا کرد و تعدادی از دانشجویان نیمه جان پیکرهایشان از بالای  ساختمان به خیابان افکنده شد.

پاسداران جنایتکار آن روز در کشتار دانشجویان سر از پا نمی‌شناختند.

آن روز و شب همان روز پاسدار بدنام و جانی «قالیباف» همراه با اراذل و اوباش نیروی انتظامی و وحوش بسیجی دست در خون دانشجویان کرده بود.

رذیلانه ترین موضعگیری از محمد خاتمی رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت بود که به پاسداران و سرکردگانشان رهنمود می‌داد بدون لباس پاسداری به کشتار دانشجویان بروید!

وی چند روز بعد یعنی روز ۵مرداد در یک سخنرانی در حالی که کف به دهان آورده بود، باز هم بر فتوای جنایتکارانه قتل دانشجویان مبارز در آن روز صحه مکرر ‌نهاد!

در آن روز  آخوند مکار حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی رژیم قرار داشت. او دستور کشتار دانشجویان را صادر می‌کرد و اندکی بعد نیز در نماز جمعه بر مواضع جنایتکارانه خود تاکید کرد.

مصطفی تاج‌زاده درباره آرام کردن دانشجویان ۱۸ تیر

خبر دادند یکنفر تیرخورده کشته شده تماس گرفتم دکتر ظفرقندی گفت کارش تمام است گفتم نباتی نگهش دارید چند ساعت تا آرام کنیم کوی دوباره بهم نریزد هی هم [به دانشجویان] می‌گفتیم به خدا هیچکس کشته نشده چون شب قبلش واقعا کشته نشده بود.

بی سبب نیست که سال‌ها پس از آن واقعه، کماکان دانشجویان و جنبش دانشجویی بی‌شکاف تمامت رژیم را با تمامی دسته‌بندی‌های درونی آن دشمن مردم می‌دانند و این را در شعارهای خود نیز بر زبان می‌آورند. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

با درود به دانشجویان قهرمانی که در آن روز تاریخی برگ نوینی بر کتاب مبارزات تاریخی مردم ایران افزودند،

و به یاد دانشجویان دلاوری که هرگز صحن دانشگاه را از فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی و آرمان‌خواهی خالی نگذاشتند.

لینک مرتبط
مروری ‌بر حوادث ‌۱۸تیر‌۷۸ کوی ‌دانشگاه‌ تهران و قسمت جالب ماجرا

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy