درگیری شدید بین دستفروشان تبریز و ماموران شهرداری

176
درگیری شدید بین دستفروشان تبریز و ماموران شهرداری
درگیری شدید بین دستفروشان تبریز و ماموران شهرداری

بنا به گزارشات رسیده از شهر تبریز هم اکنون اوضاع در بازار تبریز متشنج است و در اثر درگیری شدید بین دستفروشان تبریز و ماموران شهرداری نیروی ویژه هم وارد شده است.

همچنین روز دوشنبه ۱۷تیر ۹۸ بدنبال ایجاد مزاحمت برای دستفروشان محروم در بازار رشت توسط ماموران وحشی شهرداری رشت، دستفروشان در برابر آنها درگیر شده و سه تن از ماموران را گوشمالی داده و روانه بیمارستان کردند.یکی از ماموران سرکوبگر شهرداری از ناحیه سر و صورت آسیب جدی دیده و دو نفر دیگر نیز از ناحیه دست مجروح شدند.

 در اوج بحران اقتصادی و بیکاری شهرداری تبریز بدون سازماندهی دستفروشانی که برای لقمه ای نان به این کار شرافتمندانه روی آورده اند،دستفروشی را ممنوع کرده است.

بیش از هفت روز است که از اجرای قانون ممنوعیت دستفروشی در سطح شهر تبریز سپری شده و دستفروشان تبریزی به این قانون معترضند.

فرماندار تبریز هم شهرداری را مسئول سازماندهی دستفروشان معرفی کرده و از مهلت یک هفته‌ای به شهرداری تبریز برای ایجاد بازارچه‌های شهری در مناطق ده‌گانه این شهر خبر داده است.

این مهلت مدتی است که به پایان رسیده٬ اما هنوز خبری از احداث بازارچه‌ها و ساماندهی به دستفروشان در مناطق مختلف شهر تبریز به چشم نمی‌خورد.

«بسیاری از دست‌فروشان با این قانون و در شرایط بد اقتصادی فعلی متحمل ضرر و زیان شده و از کسب درآمد محروم شده‌اند.»

«شهرداری تبریز اقدام به برپایی بازارهای شب در اماکن ممنوع شده کرده٬ اما این بازارها جوابگوی نیاز دستفروشان و متقاضیان نیست معلوم نیست توی این تاریکی چه کسی میاد از دستفروش جنس بخرد

دستفروشان تبریزی هم برای چندمین‌بار با تجمع مقابل فرمانداری تبریز و استانداری و بازار تبریز٬ نسبت به ممنوعیت دستفروشی اعتراض کرده‌اند.که با باعث بازداشت تعدادی از دست‌فروشان شد.

حکومت سبب افزایش روزافزون فقر و بیکاری در همه شهرهایی ایران و به روی آوردن شهروندان به شغل های کاذبی مانند دستفروشی شده است.

درگیریهای دست‌فروشان با ماموران شهرداری با حمایت مردم روبرو شد + فیلم
فیلم حمایتهای مردم از دستفروشان در مقابل حملات مامورین شهرداری

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy