پرونده سازی برای صبا کرد افشاری که نیازی به حکم آزادی ولی فقیه نداشت

643
پرونده سازی برای صبا کرد افشاری که نیازی به حکم آزادی ولی فقیه نداشت
پرونده سازی برای صبا کرد افشاری که نیازی به حکم آزادی ولی فقیه نداشت

صبا کرد افشاری به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود انتقال وی جهت بازجویی صورت گرفته است. وی در تاریخ ۱۱ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۰ روز پس از آن از بازداشتگاه وزرا به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

بازپرس پرونده به پدر این فعال مدنی گفته شده انتقال به جهت بازجویی بوده با این حال پاسخ روشنی در ارتباط با محل انتقال وی داده نشده است.

روز سه شنبه ۲۱ خردادماه ۹۸، صبا کردافشاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق از سلول انفرادی بازداشتگاه وزرا به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

یک روز پس از بازداشت شعبه ۱ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) عناوین اتهامی “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب”، “تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروه های معاند و طرح (طراحان) براندازی نرم”و “اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های خارجی” را به صبا کردافشاری تفهیم و قرار بازداشت یک ماهه برای وی صادر کرد.

لازم به ذکر است صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۱ مردادماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی مردادماه در اعتراض به “شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” به همراه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

وی اواخر مهرماه همان سال و حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

صبا در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده

صبا کرد افشاری در بدو آزادی گفته بود: متاسفانه باید بگویم که در این مدت زمان کوتاهی که در بازداشت و زندان بودم، اتفاقاتی افتاد که کاملاً به رفتار مسئولین بدبین شدم.

در نتیجه این قدر بهشان بدبین هستم که بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرم و این عفو را نمایشی بدانم. به من و دو تن دیگر از دوستانم در بند نسوان اوین که حکم زیر یک سال داشتیم، عفو دادند.

با این حال ما از این عفو اصلاً راضی نیستیم؛ چرا که ما در این بند زندانیانی مثل خانم مریم اکبری منفرد داریم که ۱۰ سال است حتی یک روز به مرخصی نرفته اند و قیافه خیابان ها را فراموش کرده اند. این عفو باید شامل حال این زندانیان شود.

از طرف دیگر، بچه هایی که در زندان هستند، اصلاً علاقه ای ندارند که عفو رهبری و یا عفو ۲۲ بهمن شامل حالشان شود. آن ها فقط می خواهند بدون این که در حکمشان دستکاری شود و یا مجدداً برایشان پرونده سازی کنند، حبسشان را بکشند و آزاد شوند.

افشاگری دختران بازداشتی از درونی ترین اخبار زندانهای زنان

دختران شوکه کننده تماس گیرندگان از داخل خودروی انتظامی و محکومیت شکنجه

خبری از بازداشتی‌های مرداد‌ماه تماس‌گیرندگان از داخل قفس نیروی انتظامی

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy