مخالفت شديد جامعه جراحان با پيوند اعضای محكومان به اعدام

116
مخالفت شديد جامعه جراحان با پيوند اعضاي محكومان به اعدام
مخالفت شديد جامعه جراحان با پيوند اعضاي محكومان به اعدام

ايرج فاضل رييس جامعه جراحان در نامه اي به رييس قوه قضائيه پيوند اعضای محكومان به اعدام را بسيار ناخوشايند و مذموم دانست و اعلام كرد من و بسياری از همكاران حاضر به چنين كاري مذمومي نخواهيم بود.

اجرای حکم پيوند اعضای محكومان و خون‌گیری از آنان در جمهوری اسلامی سابقه دیرینه دارد.  در دهه ۶۰ و در اوج جنگ ایران و عراق گرفتن خون زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با فتوای شرعی خمینی، تا آخر میکشیدند، و بعد اعدام میکردند.

دادستان برای اجرایی شدن این حکم به توابع خود در شهرستانها نوشته بود: بلادرنگ باید اجرا گردد قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند خون محکومین بوسیله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیکترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل…. فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی میشوند قرار گیرد.یادآوری میشود از جهت اینکه نسبت باین اقدام اشکال شرعی بر آن تصور نگردد چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مدظلل العالی استفتاء گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد.

حکم محرمانه و شرعی کشیدن خون زندانیان سیاسی در بحبوحه جنگ با عراق، زمانیکه مردم را با بحران جنگ سرگرم کرده بودند ، از طرف دادستانی کل با فتوای خمینی در زندانها بر روی زندانیان محکوم به اعدام صادر شد.

کشیدن خون زندانیان تا قطره آخر برای پاسدارانی که در خیابانها بدست مردم مجروح میشدند و یا آنهایی که در جبهه‌های جنگ مجروح میشدند.

کشیدن خون زندانیان از احکام ۴۰سال شکنجه مردم یک حکم بی‌نظیر قرون وسطایی باور نکردنی بود اما در زندانها  صادر و اجرا شد.

با این حکم زندانی اعدامی قبل از اعدام تمام رمقش کشیده می شد و خیلی از آنان حتی تحمل ایستادن روی پاهای خود را با بدنهای خشکیده را نداشتند.

فتوای شرعی محرمانه به شرح زیر از طرف دادستانی کل برای سراسر ایران صادر شد:

دادستانی کل

از دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران به کلیه دادستانهای انقلاب استان و شهرستانها

برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران در زمانیکه برادران پاسدار در جریان نبردهای خیابانی و جبهه ها ی جنگ زخمی و به بیمارستانها اعزام میشوند و نیاز فوری به تزریق خون دارند بعلل نداشتن خون و عدم امکان فوری به تهیه خون منتهی به فوت مجروح میگردد.

لذا برای رفع این مشکل دستور فرمایید بطور محرمانه افرادیکه محکوم به اعدام شده و اجرای حکم درباره آنها بلادرنگ باید اجرا گردد.

قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند خون محکومین را بوسیله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیک ترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل دارد تا در فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی میشوند قرار گیرد.

یاد آوری میشود از جهت اینکه نسبت به این اقدام اشکال شرعی برآن تصور نگردد چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مد ظل العای استفتا گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد.

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy