سخنگوی قوه قضاییه بند را آب داد و قاتل علیرضا شیرمحمدی را معرفی کرد

470
سخنگوی قوه قضاییه بند را آب داد و قاتل علیرضا شیرمحمدی را معرفی کرد
سخنگوی قوه قضاییه بند را آب داد و قاتل علیرضا شیرمحمدی را معرفی کرد

علیرضا شیرمحمدی در یک طرح جنایتکارانه از سوی رژیم آخوندی روز دوشنبه ۲۰خرداد توسط عوامل رژیم در زندان تهران بزرگ به‌قتل رسید. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم به ۸سال زندان محکوم شده بود.

پس از  اعتراضات بین المللی و داخلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد قتل این زندانی سیاسی گفت قنل در یک آن و لحظه و با یک غفلت رخ داده است.

اخوندی اسماعیلی، سخنگوی قوه فاسد قضاییه در قسمتی از سخنانش که برای توضیح حول قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدی بند را آب داد و گفت: «واقعا زندانی سیاسی نداریم»!زندانیانی که در ایران هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند.

در آن بند یک تعداد زندانیان امنیتی نگهداری می شدند و در قسمت دیگری زندانیان اراذل اوباش بودند و اینها به نوبت از هواخوری مشترک استفاده می کردند و در یک لحظه غفلت در زمان توزیع غذا، قاتل وارد مجموعه نگهداری مقتول شده و موجب این حادثه می شود

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان سیاسی باید در برابر مجرمین کیفری نگهداری شوند تا اتفاقاتی مثل فشافویه رخ بدهد افزود:

اولا ما زندانیان سیاسی نداریم. اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام دادند. مایه تاسف ماست که امروز برخی در داخل کشور از افراد و وابستگان به جریان نفاق که قوی ترین تشکیلات تروریستی کشور و بلکه جهان هستند و دست شان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر کنند.

اینها با گروه های تروبیستی و با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند و سروریس های جاسوسی در جریان نفوذ و عیر نفوذ هکاری داشتند و امروز واقعا زندانیان سیاسی نداریم.

وی اضافه کرد: در ارتباز با این حادثه رئیس قوه قضائیه سه تیم کارشناسی را مامور بررسی حادثه کرد که هر سه تیم بررسی های لازم را انجام و گزارش های خود را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردند و با ارائه این گزارشات، برخی از افراد به عنوان کسانی که مرتکب قصور و تقصیر شدند شناسایی شدند و دستور برخورد با آنها از ناحیه هیات های رسیدگی به تخلفات یا دادستانی تهران صادر شده است.

بنا به گزارش یکی از زندانیان برخی نفرات کارشناس این تیم از مامورانی هستند که در قتل علیرضا شیرمحمدی دست داشتند. یادآوری میشود سهیل عربی بارها در نامه‌های خود از حضور مامورانی که با استفاده از زندانیان خطرناک اوامر خود را پیش میبرند،  افشاگری کرده است.

سهیل عربی از تجاوز به زندانیان در زندان فشافویه پرده برداشت!
گزارشی تکاندهنده از شکنجه گاه فشافویه جایی که نه خدا هست نه قانون! 
برزان محمدی و علیرضا شیرمحمدی در زندان فشافویه تهران اعتصاب غذا کردند

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy