مفسد اقتصادی حاج خانم مریم هاشمی و ۹ نوچه‌اش امروز دادگاهی شدند

1315
مفسد اقتصادی مریم هاشمی و 9 نوچه‌اش امروز دادگاهی شدند
مفسد اقتصادی مریم هاشمی و 9 نوچه‌اش امروز دادگاهی شدند

امروز یکشنبه ۹ تیر ۹۸  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی و ۹ نفر دیگر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

دستگیری و افشاگری دزدیهای نجومی وابستگان جناح‌ها اساسا به خاطر درگیریهای باندی صورت میگیرد وگرنه در کلیت سیستم حکومتی با دزدی و غارت چیده شده و پیش میرود.

در این  جلسه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی بوده است. متهمان به جرم فساد ۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی محاکمه میشوند.

این دادگاه‌ ها تا کنون گرهی از وضعیت کور اقتصادی باز نکرده است و تا کنون اینهمه افشاگری ریالی صرف مخارج عمومی و عام المنفعه نشده است.

تمامی پولهایی که مصادره میشود از جیب این دزد به جیب دزد دیگر می‌ریزد و حسابهای بانکی قوه قضاییه را از اینهم بیشتر پر میکند و کسی هم خبر دار نمیشود که در تودرتوی  فساد اقتصادی حکومتی در ایران چه میگذرد.

چیزی که مردم می‌بینند مالباختگانی هستند که سالهاست فریاد میزنند و سپرده خودشان را میخواهند و کارگرانی می‌بینند که ماه‌هاست مطالبات عقب افتاده دارند وبرای اولیه ترین امورات زندگی خود محتاج هستند.

به همین دلیل دادگاه‌ها نمایشهایی هستند که تنها خود حکومت را میفریبد و مردم هم کمتر به این دزدیهای نجومی واکنش نشان میدهند زیرا خانه از پای بست ویران است و به همین خاطر وقتی حسابهای ولی فقیه بسته میشود مردم شادمان میشوند زیرا نهایتا پولهای بلوکه شده به جیب مردم باز میگردد.

رونمایی از مرجان شیخ الاسلام اختلاسگر قرارگاه خاتم و فراری به کانادا
حاج خانوم فاسد و اختلاسگر مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا شاکی مردم شد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy