۱۲ علامت که نشان می دهد واقعا شما باهوش هستید

74
12 علامت که نشان می دهد واقعا شما باهوش هستید

۱۲ علامت که نشان می دهد واقعا شما باهوش هستید

۱٫ چپ دست هستید

۲٫ اغلب در مورد جزئی‌ترین چیزها هم نگرانید

۳٫ عاشق خنده و شوخی هستید

۴٫ زیادی کنجکاو هستید

۵٫ ژن جغد شب دارید

اگر مثل جغد شب‌ها بیدار می‌مانید، احتمال اینکه هوش شما بالاتر از حد معمول باشد زیاد است

۶٫ تاثیر پذیرید و خیلی راحت حواس‌تان پرت می‌شود

۷٫ زیاد راه می‌روید

۸٫ می‌دانید که هنوز چیزهای زیادی هست که نمی‌دانید

۹٫ عصبانیتتان را خیلی خوب کنترل میکنید

۱۰٫ معمولا امروز و فردا می‌کنید

۱۱٫ مدام ذره ذره چیزهایی می‌خورید

۱۲٫ در طول روز گهگاه چرت می‌زنید

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy