دزدی‌های دولت موذیانه و در اتاق فکرسپاه پاسداران طراحی میشود

345
دزدی‌های دولت موذیانه و در اتاق فکرسپاه پاسداران طراحی میشود
دزدی‌های دولت موذیانه و در اتاق فکرسپاه پاسداران طراحی میشود

دزدی‌های دولت خدمتگزار  فقط این نیست که عواملش نجومی بلند میکنند و به کانادا میگریزند و یا زمین خواری میکنند و نفت خواری میکنند و با بالا کشیدن اموال غارت شدگان مردم را سرگردان در خیابانها رها میکنند.

دزدی‌های دولتی وقتی دولت از نوع آخوند باشد انواع دیگری هم دارد که یکی از آنها بسیار موذیانه و از طریق راهنمایی و رانندگی است، تا چند ماه پیش عوارض بزرگ راهها نقدا دریافت میشد، اگرچه عواید حاصله هرگز خرج تعمیرات و بهینه سازی آسفالتهای اتوبانها و یا ایجاد گارد ریلها نمیشد و مشکلات حاصل از آن را هم مردم تحمل میکردند.

هر راننده‌ای هم برای خودش بریده بود که هنگام عبور از عوارضی باید مبلغی را بپردازد تا بتواند از گردنه راهنمایی و رانندگی عبور کند.

 اما اخیرا اخذ عوارض را عامدانه و کاملا زیرکانه و صد البته بسیار ناعادلانه اینترنتی یا الکترونیکی کرده اند.

خود دولت خوب میدانند که حدود ۹۰درصد مردم یا نحوه واریز اینترنتی عوارض اتوبانی را نمی دانند، یا میدانند و بخاطر مشغله فراوان دچار فراموشی میشوند و نهایتا با تاخیر اقدام به پرداخت میکنند.

نتیجه اینکه ۹۹ درصد مردم الان بدلایل بالا بعنوان بدهکار و بدحساب منظور و عوارض ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومانی آنها تبدیل به جریمه های ۲۰ سی ۴۰ یا پنجاه هزارتومانی شده است.

این تصمیم زیرکانه و موذیانه فقط به فقط از افکار مسئولین و انسانهایی بی وجدان و نامسلمان و دزد که فقط در اتاقهای فکر نشسته و مرتب برنامه ریزی میکنند، در میآید! که امروز چطور میتوان جیب مردم را خالی کرد!.

شرم و ننگ بر دزدان و مسئولینی که فقط شعار عدالت، انسانیت، و مبارزه با مفاسد میدهند.

واقعا مسئول کیست؟

شاید فکر کنید که مسول سیستم نظارتی است که بر چنین تصمیمات آبدوغ خیاری و بیشرمانه، نظارت و افشاگری نمیکند؟

اما خیر در حکومتی که فرهنگ دزدی رایج شده است اصلا نمیتوان نظارت را عامل فساد دانست چرا که خانه از پای‌بست ویران است وقتی بالاترین مسولین حکومتی دزد و غارتگر هستند، و سیستمهای حامی آن هم عوامل سرکوبی هستند که از هیچ جنایتی علیه مردم دریغ نمیکنند. پس نمیتوان از این حکومت انتظاری دیگر داشت.

و درست به همین دلیل است که مردم عاصی هستند به جان آمده اند و با پلیس راهنمایی و رانندگی و عوامل حکومتی هر جا که بتوانند درگیر میشوند.

مردم با جریمه‌های مختلف و متنوع تسلیمی، الحاقی، و دوربینها و جرائم عوارض اتوبان فشار شدیدی را تحمل میکنند و گاها به انفجارهایی می انجامد و میرود تا در نقطه بلوغ خود به براندازی دودمان حکومت غارتگران برسد.

لینکهای مشابه

درگیری و کتک زدن پلیس راهنمایی توسط یک راننده کارد به استخوان رسیده+ فیلم
 اقدام وحشتناک پلیس طعمه کردن مردم برای دستگیری قاچاقچیان + فیلم
زیر گرفتن دو افسر پلیس توسط یک راننده پس از جریمه شدن
درگیری مسلحانه و کشته شدن سرگرد پلیس به دست افراد مسلح به کلاشینکف

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy