یک جوان اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زیر شکنجه کشته شد

116
یک جوان اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زیر شکنجه کشته شد
یک جوان اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زیر شکنجه کشته شد

روز چهارشنبه ٥ تيرماه ١٣٩٨؛ اداره اطلاعات اهواز طى تماسى، از فوت بنيامين آلبوغبيش در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به خانواده او خبر داد.

بنيامين آلبوغبيش ٢٦ ساله همراه برادرش محمد على آلبوغبيش ٢٩ ساله و مادرش مريم زبيدى ٥٢ ساله در ٢٤ اسفندماه ١٣٩٦ توسط اداره اطلاعات اهواز در كوى زيتون كارمندى شهر اهواز بازداشت شدند.

در اين هجوم، نيروهاى اطلاعات شمارى از خانواده ودوستان آلبوغبيش را بازداشت كرده است كه بعضى از آنها تا كنون در بازداشتگاه بسر مى برند و تعدادى با قرار وثيقه آزاد شدند.

اتهام اعضاى اين خانواده همكارى با گروه هاى مسلح اهوازى و نقل وانتقال اسلحه ذکر شده است اتهامیکه هر سه عضوخانواده آن را انکار کرده اند.

يكى از اعضاى خانواده آلبوغبيش مى گويد: بنيامين را زير شكنجه كشتند، او جوان تندرست وسالمى است و هيچ مشكلى نداشته است، از بازداشت اول او را زير فشار قرار دادند و او را از طريق شكنجه مادرش كه در زندان سپيدار بسر مى برد، تهديد كردند.

بنيامين آلبوغبيش و برادرش محمد على در خردادماه ١٣٩٧ با قرار وثيقه ٤٠٠ ميليون تومان تا پايان دادرسى آزاد شدند و مادر آنها مريم زبيدى به زندان سپيدار بند نسوان منتقل شده است.

بنيامين و محمد على آلبوغبيش در بهمن ١٣٩٧ دوباره بازداشت مى شوند و بعد از دو ماه براى هركدام با قرار ٢٠٠ ميليون تومانی آزاد مى شوند تا اينكه در ٥ خردادماه سال جارى ١٣٩٨ براى بار سوم هر دو برادر توسط اداره اطلاعات بازداشت مى شوند.

بنيامين آلبوغبيش به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و محمد على آلبوغبيش به زندان شيبان منتقل می شود.

نيروهاى اداره اطلاعات اهواز در هنگام يورش به منزل آلبوغبيش در ٢٤ اسفند ١٣٩٦، موبايل هاى اعضاى خانواده ،ماشين محمد على و مبلغ ٤٥ ميليون تومان را مصادره كرده اند.

از بدو قیام سال ۹۷ تعداد زیادی از جوانان میهن در اثر شکنجه‌ّای وحشیانه اداره اطلاعات در شهرهای مختلف میهن زیر شکنجه به قتل رسیده اند.

لینکهای مشابه

قتل زندانی سیاسی ۲۰ساله حاتم مرمضى زیر شکنجه‌های اداره اطلاعات
حجت اقتصادی توسط مأموران انتظامی شهرستان بناب در زیر شکنجه جان باخت
شکستن پاهای زندانی اهوازی زیر شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری در زندان شیبان اهواز

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy