ترس و وحشت ولی فقیه، مذاکره با آمریکا پدرم را در می‌ آورد

281
ترس و وحشت ولی فقیه چرا مذاکره با آمریکا پدر ولی فقیه را در می‌ آورد
ترس و وحشت ولی فقیه چرا مذاکره با آمریکا پدر ولی فقیه را در می‌ آورد

خامنه‌ای و با ترس و وحشت گفت مذاکره آمریکا فریب است و اگر مذاکره کند، هر بلایی را سر او و رژیم آخوندی می‌آورند.

خامنه‌ای گفت مذاکره به‌معنی خلع‌سلاح او و از میان رفتن عوامل اقتدار رژیم است و اگر تن به مذاکره بدهد پدرش در می‌آید. ولی‌فقیه در حالیکه خودش را ملت ایران می‌نامید، گفت:

«شریرترین دولتها و حکومتهای دنیا عامل جنگ عامل خون‌ریزی عامل تفرقه عامل چاپیدن و غارت کردن ملتها در طول تاریخ طولانی نه حالا در ظرف دهسال و بیست سال منفورترین چهره‌های یک چنین دولتی ملت ایران را متهم می‌کنند هر روز که می‌گذرد یک دشنامی یک اهانتی به ملت ایران می‌کنند، ملت ایران از این اهانتها جا نمی‌خورد ملت ایران با این توهینها و ناسزاها عقب‌نشینی نمی‌کند ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته.»

…. «خامنه‌ای پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک «فریب» خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با تصور سادگی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می‌دهد و می‌گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به‌شرطی که شما نزدیک نشوید.

تلویزیون رژیم آخوندها گفت: رهبر انقلاب هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را «خلع سلاح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران» خواندند و خاطرنشان کردند:

آمریکایی‌ها اکنون با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران می‌ترسند، می‌ترسند جلو بیایند بنابراین می‌خواهند با مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند تا هر بلایی می‌خواهند سر ملت بیاورند.

اگر در مذاکرات حرف او را قبول کردی پدر ملت در می‌آید و اگر قبول نکردی همین فضاسازیهای سیاسی، تبلیغات و فشارها ادامه خواهد یافت.

خامنه‌ای سپس در واکنش به نفرت عمومی از قضاییه آخوندی تحت عنوان «تهمت و بدگویی و تعرض به قوه قضاییه به‌ویژه در فضای بی‌در و دروازه مجازی» اشاره کرد و گفت:

«فضاسازی و تهمت نباید در عزم و اراده و فعالیت‌ها تأثیر منفی بگذارد.تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار عمومی بسیار مهم است و باید در این زمینه کاملاً مراقب و هوشیار بود».

ذکر مصیبت تحریم ولی فقیه؛ گریه کنید مسلمونا ثوابه

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy