سیامک میرزایی زندانی سیاسی سابق و فعال آذربایجانی به دادسرای اوین احضار شد

28
سیامک میرزایی زندانی سیاسی سابق و فعال آذربایجانی به دادسرای اوین احضار شد

سیامک میرزایی زندانی سیاسی سابق و فعال آذربایجانی به دادسرای اوین احضار شد.

این فعال آذربایجانی طبق احضاریه ای که روز سه شنبه ۴ تیر۹۸ دریافت کرد، مقرر شده روز چهارشنبه ۵ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب اوین حاضر شود.

احتمال می رود این احضار در رابطه با نحوه اجرای حکم یک سال تبعید او به شهرستان طبس باشد.

سیامک میرزایی در طول حبس سه ساله خویش از هرگونه استفاده از مرخصی منع گردید. این فعال مدنی در ۴ تیر ۹۵ به دلایل نامعلوم در مغان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اوین به تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد. او بعدها به اتهام تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.

سهیل عربی دراعتراض به عدم وجود اماکانات و محرومیتهای گسترده دست به اعتصاب غذا زد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy