بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر پناهنده شد

29
بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر پناهنده شد

بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر پناهنده شد

سامان بلاغی عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، از بازگشت به تیم ملی خودداری کرده و در اروپا پناهنده شده است. مدتی پیش یک ورزشکار عضو تیم ملی تیر وکمان به ایران بازنگشته بود.

در سوابق حضور «سامان بلاغی» در میادین بین المللی حضور در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو، مقام سوم بازی های پارآسیایی اینچئون ۲۰۱۴ و نائب قهرمانی بازی های آسیایی ۲۰۱۵ دیده می شود.

این دومین مورد از عدم بازگشت ورزشکاران حوزه ورزش‌های جانبازان و معلولین است که روی می‌دهد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy