ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب 

55
ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب 

ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب

روز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ کارمندان اخراجی دانشگاه بناب واقع در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به اخراج خودشان در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. ماموران حراست به یکی از این کارکنان اخراجی معترض که مشغول جمع آوری امضا در رابطه با اعتراضات شان بود حمله ور شدند. کارکنان اخراجی دانشگاه بناب از روز شنبه اول تیرماه تجمع خودشان را آغاز کرده اند.

تجمع اعتراضی کشاورزان نسبت به بستن آب زاینده رود در لنجان

روز چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ کشاورزان شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان در اعتراض به بستن آب رودخانه زاینده رود در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

بیشتربخوانید

گزارش مختصری از نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه (دریا)

زندان مرکزی ارومیه یا زندان دریا ،یکی از زندانهایی است که نقض حقوق بشر در آن بیداد می‌کند.

بافت جمعیتی زندان مرکزی ارومیه متشکل از ۶۰ درصد زندانی کرد و اهل سنت و ۴۰ درصد زندانی ترک و شیعه میباشد . زندانیان کرد و اهل سنت اکثرا از شهرستانهای استان به این زندان تبعید شده‌اند.

احکام اولیه زندانیان در شعب بدوی در دادگاههای تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور می شکند و نقض میخورد و این روند چندین بار طول می کشد.

رئیس زندان با همدستی سایر عوامل این زندان از طریق باندها و اجیرشدگان خود، مشغول قاچاق و وارد کردن مواد و قرصهای B2 میباشد.

بنا به گفته زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعضا باند مافیای قاچاق مواد مخدر به زندان عبارتند از: رئيس زندان، قره باغی رئيس اندرزگاه ، دکتر بهنام رئيس بهداری، فرهنگ رئيس اندرزگاه، فاطمی رئيس اندرزگاه، نجفی و قره باغی افسر نگهبان. بنا به گفته این زندانیان، قاضی ناظر بر زندان هم در این زد و بندها دست دارد که با بالا بردن آمار زندانیان و موافقت نکردن با رأی باز و آزادی مشروط و عفو موردی و پایان حبس، بر شدت این هرج و مرج و بقای این بازار سیاه می افزاید. بیشترین درآمد حاصل از این زد و بندها به جیب قاضی ناظر بر زندان و یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات به اسم مستعار علیرضا می‌ریزد.

تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده کاسپین و ثامن الحجج

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy