تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده کاسپین و ثامن الحجج

26

تجمع غارت شدگان کارد به استخوان رسیده کاسپین و ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی با شعار: «ملت مگرچی خواستند احقاق حق را خواستند»، «این همه بی عدالتی هر گز ندیده ملتی»، «اموال مخفی کردید چه حقه ای تو کاره»، «حاصل کار کشور دزدی تو روز روشن»

شعار معترضین:

ملت مگرچی خواستند احقاق حق را خواستند

این همه بی عدالتی هر گز ندیده ملتی

اموال مخفی کردید چه حقه ای تو کاره

حاصل کار کشور دزدی تو روز روشن

یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم را بکن

پولامون می دادید اینجا چکار می کردیم

فقط تو کشور ما غارت ملی میشه

وای از این خیانت خدا بیا حمایت

اگر که دزدی نبود ملت که اینجا نبود

بیشتربخوانید

۴تیر – تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران در اعتراض به ادامه بازداشتها و صدور احکام قضایی برای دانشجویان

دانشجویان خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه شدند و تهدید کردند در صورت ادامه اقدامات سرکوبگرانه به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy