ناصر خسرو تا چهل سالگی شرب مدام میکرد

228
ناصر خسرو تا چهل سالگی شرب مدام میکرد

ناصر خسرو تا چهل سالگی شرب مدام میکرد…

در چهل سالگی بود که خواب حج میبینه و مرد دین میشه و به سفر حج میره.

پنج بار به سفر حج میره که جمعا ۱۵ سال از عمرش رو در سفر حج گذروند.

پس از ۵ سفر، دیگه به حج نرفت !

اهل شهر به ناصر خسرو گفتن چرا دیگه به حج نمیری؟

گفت: در سفر آخرم در راه رفتن به حج در میانه راه یکی از هم قطاران غذایی نداشت رویش نمیشد تا از کسی غذایی طلب کند.

دیدم به یکباره از شدت ضعف در حال موت است.

خرمایی داشتم به او دادم و حالش بهبودی یافت.

در آن لحظه به ناگاه گمان کردم که کعبه را طواف مینمایم…

که گفته می شود شیخ بهایی نیز در رابطه با این داستان شعر زیر را سروده است:

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر و پابرهنه رفتن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر ندارد

که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

بیشتربخوانید

ناصرخسرو قبادیانی(۴۸۱-۳۹۴ قمری) از شاعران برجسته‌ی ایران است که با دانش‌های روزگار خود نیز آشنا بود. او طی سفری هفت ساله از سرزمین‌های گوناگونی دیدن کرد و گزارش آن را در سفرنامه‌ای به یادگار گذاشت. در مصر با فرقه‌ی اسماعیلیه آشنا شد و به خدمت خلیفه‌ی فاطمی مصر، المستنصر بالله، رسید. او برای فراخواندن مردم به مذهب اسماعیلی به خراسان بازگشت، اما مردم آن‌جا چندان از دعوت او خشنود نبودند. به ناچار در سرزمین کوهستانی یمگان در بدخشان گوشه‌نشین شد و به سرودن شعر و نگارش کتاب‌هایی در زمینه‌ی باورهای اسماعیلیان پرداخت.

گويند؛ روزي پادشاهي، سه وزیر خود را فراخواند و از آنها درخواست کرد، كه؛ کار عجیبی انجام دهند

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy