در غیاب هرگونه کمک ارگان های حکومتی مردم مسیر فاضلاب را درست کردند

38

در غیاب هرگونه کمک ارگان های حکومتی، مردم زلزله زده سرپل ذهاب با پول خودشان لوله و سایر امکانات لازم را خریدند تا بتوانند مسیر فاضلاب برای خانه ها را درست کنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy