در یک اقدام فریبکارانه بانک مرکزی تصمیم به اخذ مالیات از سکه های پیش فروش شده گرفته است

273
در یک اقدام فریبکارانه بانک مرکزی تصمیم به اخذ مالیات از سکه های پیش فروش شده گرفته است

خریداران سکه منتظر اعلام نظر بانک مرکزی درباره مالیات سکه می‌باشند. در یک اقدام فریبکارانه دیگر بانک مرکزی تصمیم به اخذ مالیات از سکه های پیش فروش شده گرفته است.

وضع مالیات بر سکه‌های پیش فروشی درحالی به دغدغه اصلی خریداران سکه تبدیل شده است که هیچ یک از مقامات حکومتی به دغدغه‌های این گروه پاسخی نداده‌اند بخصوص بانک مرکزی!

درحالی خریداران سکه هنوز در شوک بخشنامه سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از سکه های پیش فروش شده هستند که هنوز هیچ دستگاهی پاسخ شفافی به سوالات این گروه از مردم نداده است.

و مهمتر آنکه باوجود اینکه هنوز مشمولان پرداخت مالیات سکه اما و اگرهای زیادی از حیث قانونی بودن این اقدام وزارت اقتصاد دارند؛ مسئولان سازمان مالیاتی اعلام کرده اند که این گروه فقط تا پایان خرداد ماه وقت دارند و بعد از آن مشمول جریمه می شوند.

انتقاد اصلی خریداران سکه متوجه دولت و بانک مرکزی است که در زمان ثبت نام پیش فروش سکه هیچ صحبتی مبنی بر دریافت مالیات نکرده اند و حتی در جست‌وجوها به این جمله از مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی می رسیم که در همان مقطع تأکید کرده بود: اگر قرار باشد از پیش فروش‌های کنونی سکه رقمی تحت عنوان مالیات اخذ شود، بانک مرکزی آنرا از جانب خود پرداخت خواهد کرد. در آن ایام خبری در سایت بانک ملی که متولی پیش فروش سکه بود درج شد با عنوان دریافت مالیات برارزش افزوده در زمان تحویل سکه که همان موقع از سوی رحیمی این موضوع رد شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy