یک فاجعه محیط‌زیستی در منطقه دشمن‌زیاری!

39

یک فاجعه محیط‌زیستی در منطقه دشمن‌زیاری!

آیا سازمان جنگل‌ها در جریان نابودی صدها درخت بلوط در اثر تخریب لوله انتقال نفت به دلیل ناشی‌گری راننده لودر در محور نورآباد-ممسنی به شیراز قرار گرفته؟

آیا نمی‌توانستند دستکم با انحراف مسیر نفت، سبب کاهش آلودگی صدها هکتار از رویشگاه زاگرس شوند؟! آیا انتظار داشتید وزارت نفت دلش برای بلوط‌ها بسوزد؟

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy