تجمع مالباختگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده مقابل دادسرای ایلام

21
تجمع مالباختگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده مقابل دادسرای ایلام

تجمع مالباختگان مجتمع مسکونی عباس‌زاده مقابل دادسرای ایلام

بە رغم وجود بیش از ٧٠٠ شاکی حقیقی، پیمانکار کلاھبردار از طریق بستگان سپاھی خود در شرف آزادی است!

عباسزاده کلاهبردار وشریکش رشیدی از کار کنان رده بالا آب وفاضلاب ایلام و فامیل امام جمعه قبلی ایلام لطفی با استفاده از رانت وسیستم ضعیف اداری از ۱۲۰۰ نفر کلاهبرداری کرده اند و ازادانه در شهر میگردند

بیشتربخوانید

اهواز: تجمع مربیان پیش دبستانی

مربیان پیش دبستانی در اهواز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند

ادامه بازداشت شهروندان کرد توسط نهادهای امنیتی

امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار پوریا ویسی, شهروند اهل سنندج و بدون ارائه دلیل, بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است

پوریا ویسی در حدود ۴ ماه پیش نیز بە مدت ۱ ماه در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات سنندج تحت بازجویی به سر برده بود و بعد از اتمام مراحل بازجویی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی جهت برگزاری جلسه دادرسی، با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

بازداشت پوریا ویسی بدون ارائه‌ برگه قضائی مبنی بر بازداشت وی و در محل کارش صورت گرفته است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy