تجمع فرهنگیان و بازنشستگان مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران

10

تجمع فرهنگیان و بازنشستگان مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران، با شعار: پاداش ما ریالیه هزینه ها دلاریه

۳۱ اردیبهشت

۳۱ اردیبهشت – تجمع اعتراضی و اعتصاب کارکنان کارد به استخوان رسیده پالایشگاه بیدبلند بهبهان به دلیل کم بودن حقوق، مزایا، وضعیت وخیم اقتصادی و تورم بالا

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy