تجمع فرهنگیان و بازنشستگان مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران

14

صبح امروز۲۶ اردیبهشت ۹۸ تعداد زیادی از فرهنگیان و بازنشستگان مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

تجمع کنندگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران خواستار احقاق حقوق معیشتی خود بودند آنها با شعارهای: پاداش ما ریالیه هزینه ها دلاریه تلاش میکردند که صدای حق طلبانه خود را به گوش مسولین بی لیاقت برسانند.

در همین روز  تجمع اعتراضی و اعتصاب کارکنان کارد به استخوان رسیده پالایشگاه بیدبلند بهبهان به دلیل کم بودن حقوق، مزایا، وضعیت وخیم اقتصادی و تورم بالا برگزار شده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy