فیلمی از جابجایی تجهیزات نظامی و موشک در جاده عسلویه

770

فیلمی از جابجایی تجهیزات نظامی و موشک در جاده عسلویه

تمام سرمایه های ایران یا خرج آقا زاده ها با اختلاس پدرانشان می شود و یا خرج هرج و مرج در کشورهای منطقه و ایران.

باز هم جابجایی تجهیزات نظامی برای فعال شدن عملیات تروریستی سپاه در منطقه و ترس از حمله آمریکا

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy