مزدوران علی خامنه ای با شلیک مستقیم، یک جوان را در سرخه به قتل رساندند

222

۲۷ اردیبهشت مزدوران علی خامنه ای با شلیک مستقیم، یک جوان را در سرخه به قتل رساندند.

اعتراض مردم سرخه به مامور جنایتکار رژیم که با تیراندازی به یک جوان در خوردرو او را به قتل ‌رسانده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy