سه زندانی سیاسی در ارومیه نوزدهمین سال حبس خود را سپری می کنند

35
سه زندانی سیاسی در ارومیه نوزدهمین سال حبس خود را سپری می کنند

سه زندانی سیاسی در ارومیه نوزدهمین سال حبس خود را سپری می کنند

سه زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به نام‌های خالد فریدونی، سعید فقه رسول پور و سعید سنگر در نوزدهمین سال از حبس خود، همچنان در زندان بسر می برند. این زندانیان در سال ۷۹ بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شدند. حکم حبس ابد سعید سنگر نهایتا به ۱۸ سال حبس تعزیری تبدیل شده است با این حال علیرغم سپری شدن ۶ ماه بیش از مدت زمان حبس کماکان در زندان ارومیه نگهداری می‌شود.

خالد فریدونی و سعید فقه رسول پور در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق ارتباط با یکی از احزاب مخالف نظام، در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده بودند. پس از سه سال و نیم زندگی در زیر سایه حکم اعدام، در مرحله تجدید نظر، حکم آنها با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش پیدا کرد.

این دو زندانی پس از بازداشت و صدور حکم در زندان‌های پیرانشهر، مهاباد و ارومیه نگهداری و سپس در سال ۸۶ به زندان رجایی شهر تبعید شده بود. این زندانیان مجددا در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۹۶ به زندان ارومیه بازگردانده شدند.

زندانی دیگر سعید سنگر متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پرونده وی ۸ آبان ۱۳۷۹ به عنوان تاریخ دستگیری ذکر شده است.

آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق با حکم اعدام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی مواجه و سپس از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل و به زندان ارومیه منتقل شد.

در تاریخ ۱۴ آبان سال ۱۳۸۶ این زندانی سیاسی از زندان ارومیه به زندان سنندج منتقل شده و در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ بار دیگر از زندان سنندج به زندان ارومیه بازگردانده شد.

حکم حبس ابد این زندانی در تاریخ ۳ دی ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy