افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه تهران به بهانه ماه رمضان + فیلم

33

افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه تهران به بهانه ماه رمضان + فیلم

با شروع ماه رمضان فشار روی دانشجویان دانشگاه تهران شدت یافته است. طی روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه تهران شاهد برخوردهای توهین آمیز مأموران حراست با دانشجویان بوده‌‌اند. با وجود آنکه برخورد و تذکر در خصوص پوشش دانشجویان طی هفته‌های گذشته منجر به شکل‌گیری تجمع گسترده‌ای در سطح دانشگاه شد، رئیس حراست در دانشگاه تهران، گام دیگری در ایجاد محدودیت‌ها برداشت.

روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه رئیس حراست دانشگاه تهران به همراه معاون و تعداد دیگری از مأموران حراست در سطح دانشگاه به بهانه روزه خواری از سیگار کشیدن دانشجویان ممانعت به عمل آورده و با آنان برخوردهای توهین آمیزی کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy