حرکت مردم به سوی چهار راه ولیعصر تهران با فریاد مرگ‌ بر دیکتاتور

70

بامداد ۲۷ اردیبهشت‌ماه: حرکت مردم به سوی چهار راه ولیعصر تهران با فریاد مرگ‌ بر دیکتاتور

همچنین در شیراز مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند

در اراک مردم با نیروی انتظامی درگیر شده و با شعار ولش کن ولش کن به درگیری ادامه دادند

مردم نسیم شهر با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابانها آمدند

مردم ارومیه در خیابان خیام جنوبی با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند

همچنین مردم شجاع مراغه- آذربایجان شرقی جوانان در حال نبرد با ماموران سرکوبگر بودند

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy