فیلمی از تذکر یکی از فاطی کماندوهای حکومتی درباره حجاب و جواب دندان شکن دختران دانشجو

77

فیلمی از تذکر یکی از فاطی کماندوهای حکومتی درباره حجاب و جواب دندان شکن دختران دانشجو

خانم فضول محجبه ای که فکر می کند باید همه جا دخالت کند.

تو مترو مقنعه‌ام از سرم افتاد، این خانم با لحن تند اومد گفت مقنعه‌ات رو سرت کن. منم گفتم اگه راست میگی تو دربیار مثل ما شو. چندتا خانم دیگه هم اومدن و اونا هم روسری‌هاشون رو در اوردن.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy