فیلمی از فراری دادن موتوری توسط مردم تهران در برابر زورگویی های شهرداری

50

مردم دیگر نمی ایستند تا مزدوران علی خامنه ای هر بلایی که می خواهند بر سر آنها بیاورند.

ایستادگی جانانه جوانان تهران، برابر مزدوران شهرداری باعث فرار یک موتوری شد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy