تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح حجاب اجباری +۴ فیلم

187

۲۳ ادریبهشت -صحنه دیگری از خروش غیورانه دانشجویان دانشگاه تهران، در اعتراض به طرحهای متحجرانه دین فروشان برای اجرای حجاب اجباری

مزدوران علی خامنه ای با لباس شخصی در دانشگاه برای مقابله با تجمع حضور پررنگ یافته‌اند.

لازم به ذکر است که حجاب و حجاب اجباری هیچ جایی در قرآن و اسلام ندارد.

در این تجمع دانشجویان شعار دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد را سر می دادند.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین، به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند.

این اقدام دانشگاه که تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان دانشجو است ، در جمع ها و محافل دانشجویی با اعتراضات فراوانی روبه رو گشت.

۲۳ ادریبهشت – حمله بسیجیان وطن فروش و سایر مزدوران علی خامنه ای به دانشجویان معترض به قانون قرون وسطایی حجاب اجباری در آمفی تئاتر دانشگاه

۲۳ ادریبهشت – سالن آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مزدوران علی خامنه ای اجازه‌ی خواندن بیانیه را به دانشجویان معترض به قانون قرون وسطایی حجاب اجباری نمی‌دهند و دکتر سرسنگی و آقای سلیمانی رئیس حراست دانشگاه نمی‌توانند افراد غیردانشجو را از سالن بیرون کنند یا امنیت دانشجویان را در صورت خروج از سالن تضمین کنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy