دو شهروند کرد اهل سقز مورد شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند

26
دو شهروند کرد اهل سقز مورد شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند

دو شهروند کرد اهل سقز به ظن حمل کالای قاچاق در جاده کانی جژنی مورد شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند. روز شنبه ۲۱اردیبهشت ۹۸ نیروهای سپاه پاسداران در جادە سقز به بوکان به ظن حمل کالای قاچاق، اتومبیل یک شهروند کرد را بە رگبار بستند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل و کشتە و زخمی شدن دو سرنشین آن شدند.

براثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی یک هموطن کرد به نام کیوان امین زادە ٢۵ سالە بە شدت زخمی شدە و پس از انتقال بە بیمارستان جانش را از دست دادە است.

همچنین، یک هموطن دیگر نیز به نام عطا رسول زادە بە شدت زخمی شدە و هم اکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.

بیشتربخوانید

سنندج امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت

فعالین حقوق زن در سنندج در پارک ای تی در اعتراض به قتل های ناموسی و کشته شدن زنان در شهر های کردستان و ایران ضمن دادن آماری از قتل ناموسي زنان از مردم سراسر کردستان خواستند در همراهي با فعالين حقوق زن قتلهاي ناموسي را محكوم كرده و در مقابل اين عمل فجيع بایستند.

بعنوان مثال هفته ی گذشته در شهرک نایسر دو خواهر توسط برادر و باهمکاری پدر خود به قتل رسیدند خواهر بزرگتر که دارای دوفرزند میباشد پس از درگیری با برادرش به قتل رسیده وخواهر کوچکتر به کمک او رفته که باضربات چاقوی برادر کشته میشود. قاتلین دستگیر وبازداشت شدند

فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن جنایات اخیر در حق زنان ، همه مردم کردستان را فرا خواندند که با اعتراضات دسته جمعی در شهر ها علیه این قساوت سدي در مقابل اين عمل شنيع باشند.

فعالین حقوق زن سنندج ۲۲ اردیبهشت ۹۸

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy