رژیم ایران به عنوان یکی از سرکوب کننده‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی شد

23
رژیم به عنوان یکی از سرکوب کننده‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی شد
رژیم به عنوان یکی از سرکوب کننده‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی شد

در روز جهانی آزادی مطبوعات، رژیم ایران به عنوان یکی از سرکوب کننده‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه ۱۳اردیبهشت ۹۸در روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد ایران تحت حاکمیت آخوندها «از ٤٠سال پیش یکی از سرکوب کننده‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است».

کنترل اخبار در ایران «بسیار شدید» و ابزارهای پخش آن در اختیار دولت قرار دارد. در این دوران، حداقل ٨٦٠روزنامه‌نگار و شهروندـروزنامه‌نگار دستگیر، زندانی و حتی اعدام شده‌اند و موج سرکوب علیه آنها هرگز کاهش نیافته است.

رژیم ایران در میان ١٨٠کشور، در ردۀ ١٧٠قرار دارد و وضعیت آن نسبت به سال پیش ٦رده پائین‌تر آمده است.

افغانستان نیز هر چند در این زمینه سه رده سقوط کرده، اما هنوز بسیار پیش از ایران و در ردۀ ١٢١جهانی واقع شده است.

نگاهی به اثرگذاری و نقش زنان ایرانی به مناسبت ۸مارس روز جهانی زن + کلیپ

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy