میشل باشله اعدام ۲نوجوان ۱۷ساله توسط رژیم ایران را محکوم کرد

20
میشل باشله اعدام ۲نوجوان ۱۷ساله توسط رژیم ایران را محکوم کرد
میشل باشله اعدام ۲نوجوان ۱۷ساله توسط رژیم ایران را محکوم کرد

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام ۲نوجوان ۱۷ساله توسط رژیم ایران را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر روز جمعه ۱۳اردیبهشت با صدور اطلاعیه یی در اینباره گفت: من بهت زده شده ام. اعدام ۲پسر ۱۷ساله بعد از محاکمه‌یی که به نظر می رسد به طور جد ضمانتهای پایه‌یی روالهای قانونی را نقض کرده است اسفناک است.

میشل باشله تأکید کرد:‌ اعدام کودکان متخلف تحت کنوانسیون حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و تحت کنوانسیون حقوق کودکان مطلقاً ممنوع است. رژیم ایران هر دو این کنوانسیونها را امضا کرده است و موظف است از آنها پیروی کند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد اعدام این دو نوجوان به طور خاص ظالمانه است برای این که گزارشها حاکی است که هردوی این نوجوانان مورد بدرفتاری و یک روند ناقص قانونی قرار گرفته اند.

در اطلاعیه دفتر میشل باشله آمده است: مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و آنها را وادار به اعتراف دروغین کردند در حالی که هر دو در ابتدا تمام اتهامات را رد کرده بودند. نه قربانیان و نه خانواده آنها خبر نداشتند که حکم اعدام قرار است اجرا شود.

دو کودک مجرم پس از اجرای حکم شلاق، در زندان شیراز به طور مخفیانه اعدام شدند

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy