کنترل و بازرسی در نقاط مختلف قبل از شروع مسابقه پرسپولیس و تراکتور

7

مأموران و عوامل حکومتی از ساعت ها قبل از شروع مسابقه فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در تبریز و مراغه اقدام به کنترل و بازرسی در نقاط مختلف کردند.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت عوامل حکومتی در هراس از شکل گیری هرگونه اعتراض و تظاهرات ساعت ها قبل از شروع مسابقه فوتبال بین تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه تبریز به مأموران نیروی انتظامی آماده باش داده و اقدام به ایجاد جو امنیتی در شهر و مسیرهای منتهی به این ورزشگاه کرده است.

در همین رابطه از کیلومترها قبل، از ورود اتوبوس های حامل جوانان که از ارومیه عازم بودند، جلوگیری به عمل آوردند. اما جوانان کوتاه نیامده و از صد کیلومتر مانده به ورزشگاه بصورت پیاده شروع به حرکت کردند. برخی نیز خودشان را با خودروهای شخصی به سمت ورزشگاه می رسانند.

ماموران حکومتی کلیه خودروهایی که برای تماشای مسابقه فوتبال عازم هستند را مورد بازرسی قرار می دهند.

همچنین گزارش شده است که در مراغه نیز ماموران بمنظور ممانعت از حضور جوانان اقدام به احضار شماری از شهروندان به اداره اطلاعات این شهر کردند.

ماموران اطلاعات این شهروندان را ساعتها مورد بازجویی قرارداده و به نوعی در حال بازداشت نگه داشته است. اداره اطلاعات مراغه آنان را تهدید کرده است که حق حضور در ورزشگاه برای تماشای مسابقه فوتبال را ندارند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy