تصاویر از تجمع کارگران بازنشستگان و دانشجویان مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر

40

امروز ۱۱ اردیبهشت ماه در روزجهانی کارگر جمعی از دانشجویان در حمایت از کارگران در مقابل مجلس تجمع کردند. دانشجویان حامی کارگران با شعارهای دولت خیانت میکند مجلس حمایت میکند تلاش کردند از حقوق و مطالبات به یغما رفته کارگران میهن دفاع کنند و سهمی از ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را به خود اختصاص دهند.

تجمع کنندگان  شعار میدادند کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

روز کارگر
روز کارگر

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy