تجمع غارت شدگان بدر طوس در مقابل استانداری مشهد+ فیلم

10

تجمع غارت شدگان بدر طوس در مقابل استانداری مشهد+ فیلم

غارت شدگان موسسه بدر طوس بار دیگر مقابل استانداری مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان موسسه حکومتی بدر طوس وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارايی هایشان در مقابل استانداری مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان شعار می دادند:

دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده

به دست بانک مرکزی دزدی و غارت شدیم

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

مدیران کاسپین عوامل دزدی ان

بیشتربخوانید

روز دوشنبه ۲۶شهریور ۹۷ غارت شدگان كاسپين در مقابل بانک مرکزی  در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند، مال‌غارت شدگان کاسپین با راهپیمایی و به به دارآویختن سمبلیک ولی الله سیف اعتراض خود را به غارت اموالشان بیان کردند.

تجمع کنندگان شعارمی دادند: ما بندگان الله غارت شدیم به ولله

حسین حسین شعارشون دزدی افتخارشون و …

غارت شدگان كاسپين با اشاره به تشویق و تعویض پست و مقام سیف از طرف روحانی شعار میدادند

جیب ماها رو که زدن بعدی شمایی هموطن

ما میگیم خر نمیخایم پالون خر عوض میشه..

تجمع کنندگان خیابان میر داماد را بستند.

همزمان با تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران تظاهرات و راهپیمایی متحدانه سپرده گذاران مالباخته کاسپین در رشت نیز امروز ۲۶ شهریور ۹۷صورت گرفت.

غارت شدگان كاسپين رشت شعارمی دادند: ما بندگان الله غارت شدیم به ولله

باشعار حسین حسین شعارشون و …

همتی به گوش باش

سپرده رو رها کن

تصفیه حساب شعاره

ملت شده آواره

درحکومت اسلامی دو ساله که دویدیم فریادرسی ندیدیم

مرگ بر ستمگر

مرگ بر غارتگر

تجمع اعتراضی غارت شدگان كاسپين رشت دوشنبه ۲۶شهریور همزمان با تهران

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران و رشت به دار کشیدن نمادین سیف

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy