آماده باش نیروی حکومتی برای هر گونه تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر

32

عوامل حکومتی پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر با غیرقانونی خواندن این تجمع، به نیروی حکومتی جهت سرکوب هرگونه تجمعی آماده باش داده بود.

زمینه چینی برای سرکوب تظاهرات کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر از قبل توسط عوامل حکومتی تدارک دیده شده بود. بدنبال این زمینه چینی بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ مأموران نیروی انتظامی به تجمع کارگران و اقشار مختلف مردم در مقابل مجلس یورش برده و ضمن ضرب و شتم تجمع کنندگان، تعدادی را نیز بازداشت کرد و با ون هایی که از قبل آماده کرده بودند، به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، مدیرکل سیاسی استانداری تهران گفته است: «هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیرقانونی است».

این مقام حکومتی درباره تجمع مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر همچنین گفته است: « هیچ مرجعی برای برگزاری تجمع به ما تقاضایی نداده است و هیچ مجوزی هم از ناحیه استانداری صادر نشده است».

وی ادامه داد: «این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است، جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است».

اولین فیلم ها و تصاویر از تجمع کارگران بازنشستگان و دانشجویان مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy