رفتار رژیم ایران قابل قبول نیست و برای منطقه و متحدان ما خطرناک است

16
رفتار رژیم ایران قابل قبول نیست و برای منطقه و متحدان ما خطرناک است
رفتار رژیم ایران قابل قبول نیست و برای منطقه و متحدان ما خطرناک است

وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز: رئیس جمهور کاملاً روشن کرده است که رفتار رژیم ایران قابل قبول نیست و برای منطقه و متحدان ما خطرناک است.

تلویزیون فاکس نیوز۲۹وریل۲۰۱۹

مجری :این مصاحبه من با منوچین وزیرخزانه داری آمریکا است او قبل از این که به پکن برود گفتگویی درمورد موضوعات یو.اس.ام.سی.ای و زیرساختها، بحران مرزی با من داشت که البته باچین و ایران شروع شد:

س: هفته پیش شما و دولت اعلام کردید که دیگر معافیت ها را به کشورهایی که با ایران تجارت می کنند، به ۸کشور معافیت ها را دیگر نمی دهید چرا اکنون این کار را میکنید وتاثیر آن بر اقتصاد چیست؟

منوچین: رئیس جمهور کاملاً روشن کرده است که رفتار ایران قابل قبول نیست و صدور تروریسم آنها به سراسر جهان و فعالیت آنان در زمینه موشک های بالستیک و سایر زمینه ها برای منطقه و متحدان ما خطرناک است و این باید متوقف شود.

بعد از خروج از برجام ما طرحی کاملاً هماهنگ داشتیم و اعلام کردیم که تحریم ها را اعمال می کنیم و به بازار ها بارها فرصت دادیم که تنظیم کنند ما ترتیب تولید بیشتر به بازار را دادیم من فکر می کنم نباید کسی را متعجب کند که ما این معافیت ها را تمدید نمی کنیم .

هم وزیر پمپئو وهم من و سایرین گفتگوهای مستقیم داشتیم و همچنین ما مطمئن شدیم که تولید بیشتری وارد بازار شده است ما نسبت به قیمت نفت حساسیم می خواهیم مطمئن شویم که تولید بیشتری باشد تا که کاهش نفت ایران را جبران کند.

س: در نتیجه آیا شما انتظارافزایش قیمت نفت را ندارید؟

منوچین:خیر ندارم فکر می کنم شما دیده اید که بازار پیش از این جبران کرده است و مشابه این کار را آخرین بار انجام داده است، من انتظار محاسبه مجدد از بازار دارم.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy